Nawigacja

Pliki do pobrania

Bł. Ludwik Mzyk - prezentacja

Pobierz    

Zakończenie Roku Szkolnego

Podręczniki 2015/16

Na tej stronie można zobaczyć nasze podręczniki, stosować filtr - klasy:

   STRONA  PODRĘCZNIKOWA

Ilość odwiedzin: 554419

Dziennik elektroniczny - Librus

Poniedziałek 03.08.2015

Gratulacje

Były uczeń Naszej Szkoły: Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny został Honorowym Obywatelem Chorzowa
18.09.2014r.

Nasza Szkoła w Powstaniach

          Podczas III Powstania w maju i czerwcu 1921 r. Szkoła zajęta była przez 8 tygodni przez powstańców. Po Powstaniu Chorzów otrzymał załogę francuską (wojska rozjemcze) zakwaterowaną w tutejszej szkole. Wojsko zajęło 4 klasy i kuchnię. Lekcje były skrócone i odbywały się w pozostałych klasach. Trudno dziś zrozumieć, że żołnierzy francuskich posiadających broń i ostrą amunicję umieszczono w działającej i uczącej szkole, gdzie po korytarzach i boisku biegały dzieci  z podstawówki. 
       Liga Narodów w Genewie zdecydowała o przyłączeniu Chorzowa do Polski. Przekazanie nastąpiło 15 czerwca 1922 r. Z grona pedagogicznego pozostali tylko dwaj nauczyciele: Józef Dronia i  Jerzy Krzonkalla.
        
Pierwsza nauka szkolna po objęciu Górnego Śląska przez władze polskie rozpoczęła się 5 września 1922r. Wtedy 537 dzieci uczęszczających do szkoły uczyło się w dziewięciu klasach. Najmniejsza klasa liczyła 46, a najliczniejsza 80 uczniów. Zatrudnionych było  tylko 2 nauczycieli.

2 maja 1921 - początek III Powstania Śląskiego

 Sierpień i maj to miesiące, w których rozpoczynały się Powstania Śląskie. Powstańcy Śląscy są patronem Naszej Szkoły. 
                 W bieżącym roku szkolnym została odnowiona tablica upamiętniająca Powstańców Śląskich i rolę, jaką w powstaniach odegrała szkoła. Tablica znajduje sie na parterze. Została zaprojektowana przez artystkę - plastyk Panią Wandę Marię Skuza - absolwentkę Naszej Szkoły.

BIP


 

Udanych wakacji 2015

Certyfikaty, dyplomy 2014/15

Tablica ogłoszeń

 Lista podręczników na nowy rok szkolny jest opublikowana w Librusie i na stronie szkoły pod linkiem po prawej u góry.
Przypom
inamy, że podręczniki do klasy I, II oraz IV są refundowane na zasadach opracowanych przez MEN. Odkupić można jedynie podręczniki dla klasy V i VI.


Spis lektur na rok szk. 2015/16 w module

Lektury 2015/16


  Z radością informujemy, że Julka Skrzypczak z klasy piątej zajęła III miejsce w Miejskim Konkursie Literackim.

Gratulacje dla Julki


  W zakładce  AKTUALNOŚCI nowe informacje.


Z radością informujemy o wynikach Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur:
Mateusz Krawczyk z klasy IIa osiągnął wynik bardzo dobry,
Jarek Gołąbowski też z IIa otrzymał wyróżnienie.

Gratulacje od całej szkoły.


Regulamin oceny punktowej z zachowania w zakładce  ~Dla ucznia~


W zakładce Twórczość uczniów nowe literackie próby naszych dzieci


Nowa pracownia językowa już działa
(zdjęcia w albumie, relacja w AKTUALNOŚCIACH z datą 20.04.)


 Na facebooku


Nasze ubiegłoroczne absolwentki (obecnie w Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich): Wiktoria Adamiec, Kaja Kotala, Julka Kurzydlak i Zuzia  Masternak w Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu w Gdańsku uzyskały Nagrodę Ranatra Fusca i zakwalifikowały się do Światowego Finału, który odbędzie się w maju w Stanach Zjednoczonych. Gratulacje i pozdrowienia od starej podstawówki.


„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego jednym z celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Nasza szkoła  dostała się  do  edycji 2015


   Działa nowy projekt

Nowy Start Na Lepsze Jutro i strona projektu:
www.nowystartnalepszejutro.pl


 Moduł Świetlica szkolna zawiera informacje o czasie pracy świetlicy i podstrony na temat żywienia dzieci w szkolnej stołówce i akcji "szklanka mleka"


W module Podręczniki na platformie Librus mamy włączoną również opcję: Kiermasz książki używanej aby móc dawać ogłoszenia o podręcznikach, które możemy sprzedać lub odstąpić.
 


  MAMY  BEZPIECZNY PLAC ZABAW.
                                 Baw się bezpiecznie!
    SPACER PO NASZEJ SZKOLE? - PANORAMY      

Krótko o rzeczach ważnych.

       Znajdujemy się w najstarszej dzielnicy Chorzowa - Chorzowie Starym.  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Pomagamy uczniom w rozwijaniu uzdolnień.  Dbamy o bezpieczeństwo.
        Staramy się nadążać za wyzwaniami czasów. Umożliwiamy uprawianie sportu. Zajęcia na basenie w każdej klasie, obozy letnie i zimowe. Nowa sala gimnastyczna oddana 29 października 2014r.
        Nasza placówka w ostatnich kilku latach bardzo się zmieniła. Nowe meble, komputery, tablice multimedialne, odnowione sale, nowe wyposażenie świetlicy, nowoczesny plac zabaw zbudowany dzięki projektowi "Radosna szkoła" - to tylko niektóre zmiany. 
 
        Szkoła podjęła współpracę międzynarodową - programy: e-Twinning i Comenius. Realizuje zadania dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Chcemy być lepsi " "Indywidualizacja procesu nauczania" 
        Jako pierwsza szkoła w mieście realizujemy zadania "Cyfrowej szkoły" - stąd nowy sprzęt multimedialny 
     Tradycją szkoły jest promowanie wiedzy o Górnym Śląsku i poznawanie kultury naszego regionu. Pomaga w tym ponad stuletnia historia szkoły. 
       Dzieje nasze są odbiciem burzliwej i dumnej historii Śląska. Szkoła, z której wyszli Powstańcy, gdzie odbywały się ich narady, gdzie zakwaterowane były francuskie wojska rozjemcze, a w  czasach wielkiego kryzysu rozdzielana była pomoc.
          Ulica 17 Sierpnia  otrzymała taką nazwę na pamiątkę I Powstania Śląskiego. Powstanie działo się między innymi właśnie tutaj.

                         Naszymi byłymi uczniami i absolwentami są:
Błogosławiony Ludwik Mzyk
Premier Jerzy Buzek,
Posłanka Pani Maria Nowak
Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie
    ul. 17-go Sierpnia 1
    41-503 Chorzów
  • 32 241 03 78 tel/fax

Galeria zdjęć